Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tym, czym chcemy – Jose Ortega y Gasset  

Rodzice wiedzą, że życie z dzieckiem uczy pokory. Należy słuchać dziecka spokojnie i z uwagą oraz zaakceptować jego uczucia. Jest ono bardzo dobrym obserwatorem. W wieku przedszkolnym zabawa wypełnia większą część jego życia. Dziecko często kopiuje zachowanie osoby dorosłej. E. Claparede przyznaje zabawie dwie funkcje. Pierwsza, to f. zastępcza, w której dziecko podejmuje czynności zabawowe naśladujące zachowanie i pracę dorosłych, a zabawa zastępuje dziecku rzeczywiste działanie. Drugą funkcją zabawy jest przygotowanie do przyszłej pracy. Dzięki niej nasza pociecha rozwija swoją osobowość. Dziecko  w grupie wiekowej od 3 do 7 lat preferuje zabawy konstrukcyjne. To właśnie w tym okresie swojego życia tworzy konstrukcje z dostępnych elementów takich jak: kamyki, piasek (np. babki, zamki na plaży), patyki czy klocki. Rozwojowe znaczenie zabaw konstrukcyjnych podkreślał już S. Szuman, twierdząc, że budowanie rozwija w dziecku wyobraźnię przestrzenną, uczy dziecko planowania czynności w myśli i wyobraźni. W ten sposób dziecko zaspokaja swoją aktywność w procesie tworzenia. Wbrew pozorom nie musi, to być jakaś wyszukana czy też droga zabawka. Podczas wspólnych zabaw z rodzicami  dziecko rozwija spostrzegawczość, sprawność fizyczną, uczy współdziałania, co pomaga podjęciu pracy w przyszłości. Równocześnie można wynagradzać dziecku to, czego mu brak w rzeczywistości poprzez zamienianie jego pragnień w fantazje mówiąc do niego np. „Pragnę wyczarować dla ciebie natychmiast kilka tabliczek czekolady”.

Pamiętajmy o tym, że dzieci potrzebują, aby ich uczucia były akceptowane i doceniane. Jest to konieczne do prawidłowego rozwoju dziecka i przygotowania go do życia w społeczeństwie. Kiedy dzieci czują się dobrze, dobrze się zachowują.

Podczas pisania tego bloga wykorzystałem informacje zamieszczone w opracowaniach pedagogów: Muchacka B. „Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka” oraz Szkudlarek W. „Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”.