• Dostawa

(wyciąg z Regulaminu sklepu www.duzimali.com.pl

5. SPOSÓB, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

Dostawa Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.duzimali.com.pl dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej np. koszty dostawy mogą zostać zniesione w ramach określonej kampanii promocyjnej lub z powodu dokonania zakupów powyżej określonego przez Sprzedawcę limitu kwotowego. Wszystkie koszty związane z dostawą Produktu są wskazywane Klientowi podczas składania Zamówienia i na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

Klient może wybrać jeden z proponowanych sposobów dostawy towaru: paczkomat, przesyłkę pocztową lub kurierską. W każdej z opcji należność należy uiścić po zakupie, przed dostarczeniem towaru do Klienta. Sklep nie realizuje zamówień przy pomocy przesyłek pobraniowych.

5.2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do Klienta zamówiony Towar w terminie do 7 Dni Roboczych. Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, wiążący jest ten zakomunikowany w opisie. W przypadku gdy Klient zamawia kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który zgodnie z przyjętą wcześniej deklaracją nie może przekroczyć 7 dni roboczych. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta formy płatności bieg tego terminu rozpoczyna się na dwa sposoby. Od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, gdy Klient uregulował płatność przelewem. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

Koszty wysyłki zależą od wybranych produktów, kwoty zakupu i znajdują się w karcie produktu i w koszyku.